blog

CLIENT-Export NVWA: niet tikken maar klikken

Distributie 845

In 2017 is er zover dat er één integraal berichtenboek voor veterinaire en fytosanitaire sectoren komt. Het handmatig overtypen van gegevens op de portal van CLIENT-Export behoort hiermee voorgoed tot het verleden en werkt minder fouten in de hand en snellere afhandeling van exportcertificaten. John Schutten legt uit.

CLIENT-Export NVWA: niet tikken maar klikken
John Schutten

CLIENT-Export is het systeem van de NVWA voor het aanvragen en de afgifte van (elektronische) exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire sectoren. Dit systeem werd in 2005 ontwikkeld en als eerste toegepast binnen de zuivelsector. De jaren daarna werd de applicatie CLIENT-Export door de NVWA verder doorontwikkeld, zodat het systeem ook kon worden ingezet voor de andere fytosanitaire en veterinaire sectoren.

Digitaal aanvragen exportcertificaten

Bij de start van CLIENT-Export was het oorspronkelijke plan van de NVWA om één integraal berichtenboek te ontwikkelen die alle sectoren konden gebruiken. Keuzes in het verleden bij de NVWA hebben er echter toe geleid dat tegenwoordig iedere sector werkt met een eigen berichtenboek.

Dit betekent in de praktijk dat de NVWA meerdere CLIENT-Export applicaties tegelijk moet ondersteunen en beheren, Stratech per sectortoepassing een aparte koppeling met CLIENT-Export moet bouwen en onderhouden en het bedrijfsleven geen uniforme oplossing heeft voor het efficiënt aanvragen en afhandelen van exportcertificaten. De toekomst vraagt dus om een betere oplossing, en die komt eraan!

In 2017 één integraal berichtenboek

De NVWA heeft al enige tijd geleden één berichtenboek ontwikkeld voor alle fytosanitaire sectoren: zaaizaden, bloembollen, groente en fruit, bomen en jonge planten, snijbloemen, pootaardappelen en alle overige fytosanitaire producten. Momenteel worden alle oude CLIENT-Export applicaties binnen de diverse fytosanitaire sectoren gemigreerd naar dit nieuwe integrale berichtenboek.

De volgende stap is de introductie van een nieuw berichtenboek als vervanging voor alle huidige veterinaire sectortoepassingen: zuivel, vlees- en vleesproducten, diervoerders, vis- en visproducten, levende have, exportverklaringen en alle overige veterinaire producten. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit integrale veterinaire berichtenboek gedurende de eerste zes maanden van 2017 door de NVWA geïmplementeerd.

De komst van de twee integrale berichtenboeken zorgt ervoor dat softwareleveranciers zoals Stratech met haar bestaande CLIENT-Export koppeling alle fytosanitaire en veterinaire sectoren nu kan voorzien van een passende oplossing.

Sneller en minder fouten

Het handmatig overtypen van gegevens op de portal van CLIENT-Export behoort hiermee voorgoed tot het verleden. Dat zorgt voor minder fouten en een snellere afhandeling van exportcertificaten in Nederland.

John Schutten is product manager bij Stratech.

Reageer op dit artikel