nieuws

Zeven tips om betrokkenheid personeel te bevorderen

carrière & mensen

Op de blog van Jack van der Veen over hoe logistieke verschraling te keren kwam na het stellen van de vraag ‘Wat zijn uw tips om de betrokkenheid van medewerkers te bevorderen?’ een stroom aan reacties op gang. De redactie stelde hieruit een zevental tips samen.

Zeven tips om betrokkenheid personeel te bevorderen

Wat kunt u als logistiek manager doen om uw mensen meer betrokken te krijgen en te houden?

1. Duidelijke taken en verantwoordelijkheden

Het klinkt simpel, maar vergeet niet om medewerkers simpelweg te zeggen wat er van ze wordt verwacht. Ieder mens heeft duidelijkheid nodig om goed te kunnen presteren en gemotiveerd te blijven.

2. Schep kaders en geef ruimte

Wederzijds respect, voldoende support, draagvlak en een luisterend oor van het hoger management en directie. Schep duidelijke kaders, maar geef medewerkers wel de ruimte. Dan kunnen initiatieven vanaf de werkvloer tot bloei komen.

3. Samenwerken

Horizontale, verticale en interne samenwerking is nodig om elkaar, met de logistieke uitdagingen die we allemaal hebben, te helpen. Betrek de hele keten bij uw organisatie, daar wordt niet alleen uw bedrijf maar ook de medewerker beter en breder van. Met de blik naar buiten worden kansen eerder gesignaleerd.

4. Communiceer de strategie

Definieer het ‘hogere doel’, formuleer een heldere strategie en deel deze ook met de medewerkers. Maak duidelijk waarmee het bedrijf zich onderscheidt van anderen. Dat enthousiasmeert medewerkers en die zorgen er weer voor dat het over wordt gebracht op de klanten.

5. Coachend leiderschap

Coachen is een manier van leiding geven die medewerkers laat (in)zien dat ze belangrijk zijn. Luister als leider/manager goed naar de ideeën en oplossingen van medewerkers. Train ze continue, niet alleen praktisch over hoe een heftruck of scanner werkt, maar ook in oplossingsgericht werken en verbetertechnieken. Vergeet niet om complimenten te geven.

6. Sociale innovatie

Probeer nieuwe dingen uit en laat medewerkers hierin de vrije hand. Denk niet meteen aan een investering in iets hoogstaand technisch, het kan ook een simpele organisatorische aanpassing zijn waardoor het prettiger werken is. Durf als leider/manager fouten te maken, dan laat u zien dat uw medewerkers ook best fouten mogen maken. Durf taken over te laten aan uw medewerkers.

7. Van normjagen naar teamwork

Maak van een individuele prestatie of productiviteitsnorm een groepseffort. Zeker in groepen waar er verschillende leeftijdscategorieën zijn versterkt dat het groepsgevoel en is men eerder geneigd om de prestatie te volbrengen.

Heeft u nog meer aanvullende tips? Deel ze met uw vakgenoten op Logistiek Link, het netwerk voor en door logistiek professionals. Veel logistiek managers vonden al relevantie informatie en discussieerden met vakgenoten binnen tien inhoudelijke logistieke thema’s. Ontdek zelf hoe dit onafhankelijke platform aan de invulling van uw dagelijkse werk als logistiek professional kan bijdragen.

Lees ook: Drie methoden om logistieke verschraling te keren

Reageer op dit artikel